към началото
  Към началото > Масла > Shell > Shell Omala Редукторни масла  
   
 


Shell Omala HD
Висококачествени синтетични масла
за индустриални зъбни предавки и лагери

Shell Omala
Shell Omala HD
Shell Tivela S

 
     
 

Shell Omala HD

Shell Omala HD сa разработени на базата на висококачествени синтетични течни въглеводороди. Тези базови течности, комбинирани със специално подбрани добавки, имат изключително смазочно действие при най-тежки условия на работа, подобряват ефективността на зъбната предавка и притежават висока устойчивост срещу микропитинг, с което осигуряват оптимална защита на зъбните колела.

Експлоатационни свойства и предимства
Shell Omala HD са одобрени от Flender AG, като покриват техните изисквания, между които:

Стабилност на окисление
за време на живот при 80°C най-малко 10 000 часа или две години експлоатация;
Отлична товароносимост.
издържа степен на натоварване 12 при двойна скорост на тест FZG ( DIN 51354 Част 2);
Висока устойчивост срещу микропитинг, съглано FVA Method № 54/I-IV;

 


както и доказана съвместимост с боите за вътрешно покритие на предавките, с твърдите и течните уплътняващи материали и положителен резултат от теста на Flender за пенообразуване. Освен това, маслата осигуряват:

Изключително добро смазване с повишена ефективност на зъбните предавки.
Значително по-добро смазочно действие в сравнение с конвенционалните минерални масла.
Отлична термоустойчивост и стабилност спрямо окисление, което удължава живота на маслото и елементите от системата.
Възпрепятстват образуването на вредни продукти на окислението при високи работни температури, с което системата се поддържа чиста и следователно се повишава надеждността на оборудването.
Ниска температура на течливост, позволяваща ефективно смазване при ниски стартови температури.
Удължени между операционни периоди на обслужване. Намалени разходи за поддръжка и смяна.
Изключителна защита от корозия и ръжда на всички метални повърхности.

Съвместимост с уплътнения и бои
Shell Omala HD са съвместими с всички уплътняващи материали и бои, предназначени за работа с минерални масла.

Стандарти и нормативи
ISO 12925-1, тип CKD.
ANSI/AGMA 9005-D94.
US Steel 224.
David Brown S1.53.101.

Разфасовки
туба - 22L
варел - 205L

 
 

Tипична физична характеристика

Shell Omala HD

68

100

150

220

Кинематичен вискозитет при 40°С mm2/s (ISO 3104)

68

100

150

220

Кинематичен вискозитет при 100°С mm2/s (ISO 3104)

10.7

14.3

19.7

25.8

Вискозитетен индекс (ISO 2909)

147

147

151

149

Плътност при 15°С, g/cm3 (ISO 12185)

0.842

0.846

0.849

0.853

Пламна температура, °С (ISO 2592)

225

230

235

240

Температура на течливост, °С (ISO 3016)

-57

-54

-54

-48

FZG тест, метод А/16.6/90
- степен на натоварване с увреждане (DIN 51354-2)

>12

>12

>12

>12

Timken тест - OK товар, lbs°С (ASTM D 2782)

>90

>90

>90

>90
 
   
 


към началото