към началото
  Към началото > Масла > Shell > Shell Omala Редукторни масла  
   
 


Shell Tivela S
Синтетични индустриални трансмисионни
масла с високи експлоатационни качества

Shell Omala
Shell Omala HD
Shell Tivela S

 
     
 

Shell Tivela S

Shell Tivela S са масла с високи експлоатационни качества, които осигуряват защита против износване, разработени на база полиалкиленгликоли, осигуряващи висока степен на защита срещу микропитинг.

Приложения
При висока скорост/високо натоварени промишлени трансмисии
За смазване на червячната предавка
При лагерните и циркулационни системи като каландрите, където преобладават високи температури на маслото (достигащи до 200°C)
Shell Tivela S не се препоръчва за смазване на трансмисии, произведени от съдържащи алуминий бронзови сплави.

Експлоатационните качества и предимства

Изключително висок вискозитетен индекс
Естествена характеристика, която премахва нуждата от вещества, подобряващи вискозитетния индекс. Поддържа по-висок вискозитет при по-високи температури, осигурявайки по-плътни слоеве масло при трудни условия.
Изключителни експлоатационни качества за защита срещу износване
Малкото износване на елементите води до ефикасна експлоатация и намалени разходи по поддръжката. Резултатите от теста FE-8 на търкалящите лагери са особено добри.
Изключително ниско триене
Измерената ефективност по отношение на червячната предавка е висока в сравнение с други масла. Това осигурява eфективно

 


предаване на енергия, намалявайки консумацията на енергия и оттук ниски eксплоатационни разходи.

Отлична защита срещу издраскване при триене на стомана със стомана и отлични характеристики, предпазващи от износване при триене на стомана с бронз
За надеждна и безпроблемна експлоатация
Висока топлинна устойчивост
Устойчивост срещу формирането на вредни продукти от окисляване. Резултатът е едно по-чисто масло.
По-ниска точка на замръзване на маслото
За ефикасно смазване при ниски температури при стартиране.

Спецификации и одобрения
Изпълнява изискванията на Flender AG и е одобрено от други производители на оригинално оборудване като North Gear, ZAE, ..

Съвместимост с уплътненията и боята
Препоръчват се висококачествени епоксидни бои, тъй като полиалкилгликолите имат тенденция да увреждат някои обикновени бои. Tivela S притежават задоволителна съвместимост с нитрилните материали и материалите Viton за уплътненията, въпреки че уплътненията Viton са за предпочитане.

Процедура за смяна на маслото
Shell Tivela S е полиалкилгликол и поради това не е съвместима с минерални масла или каквито и да било други синтетични масла. Трябва да се внимава, когато се налива след минерално масло. Системата трябва да бъде запалена с минимално количество Tivela S при работа без натоварване и да се източи, докато е топла. Теоретично, уплътненията, излагани на въздействието на минерални масла, трябва да бъдат заменени. Проверете лубриканта след неколкодневна употреба.

Shell Tivela S също така не трябва да се смесва с други полиалкилгликоли, така че е необходима предпазливост при доливането. Обикновено се предпочита да се избягват смесвания като се източва цялото масло и се пълни ново. Допълнителен съвет може да получите от вашия местен представител на Shell.

Разфасовки
туба - 22L
варел - 205L

 
 

Tипични физични характеристики

Tivela S

150

220

320

460

680

1000

Кинематичен вискозитет при 40°С, mm2/s (ISO3104)

136

222

321

460

664

1042

Кинематичен вискозитет при 100°С mm2/s

20.9

34.4

52.7

73.2

107

170

Вискозитетен индекс (ISO 2909)

179

203

230

239

259

284

Плътност при 15°С, kg/m3 (ISO 12185)

1076

1074

1069

1072

1070

1068

Температура на възпламеняване СОС, °С(ISO2592)

302

298

286

308

296

295

Температура на замръзване, °С (ISO 3016)

-42

-39

-39

-36

-39

-36

 
   
 


към началото